Skadedyrkontroll

Skadedyr kan være en plage for mennesker og eiendom, og kan forårsake skader, spre sykdommer og utgjøre en helsefare. Skadedyrkontroll innebærer å ta ulike tiltak…

Hvordan ser et rottereir ut?

Fordi rotter liker å tygge på ting, kan reirene deres noen ganger se rotete ut. Rottereiret vårt ser mer ut som en sukkerspinn-is-dessert enn et…